Jak wygląda rekrutacja na stanowisko IT support?

Rynek IT w Polsce rozrasta się w ekspresowym tempie. Dobra koniunktura oznacza więcej miejsc pracy, w tym także na stanowisku IT support. Jak wygląda rekrutacja na to stanowisko? Co musi umieć idealny kandydat?

Procesy rekrutacyjne na stanowisko IT support.

Zatrudnianie nowego pracownika wiąże się z szeregiem działań jakie firma musi koniecznie przeprowadzić. Mimo tego, że dla pracodawcy jest to całkiem skomplikowany proces, ze strony potencjalnego pracownika jest on o wiele prostszy. Jak wygląda rekrutacja specjalisty od wsparcia technicznego? Przede wszystkim, jest to stanowisko wymagające sporej wiedzy z różnych dziedzin związanych z technologią. Rekrutacja na takie stanowisko zwykle rozpoczyna się od przesłania swojego CV oraz, w niektórych przypadkach, listu motywacyjnego. Co powinno się znaleźć w liście motywacyjnym? Należy pamiętać, że list motywacyjny to świetny sposób na poinformowanie pracodawcy o swoich kompetencjach i motywacjach. To w tym miejscu warto poinformować o swojej pasji do nowych technologii czy umiejętnościach interpersonalnych, które są niezwykle istotne podczas pracy w IT supporcie.

Co czeka kandydata na spotkaniu rekrutacyjnym?

Po otrzymaniu telefonicznego lub mailowego zaproszenia kandydat stawia się w siedzibie firmy. Na miejscu zostaje przeprowadzona rozmowa rekrutacyjne, podczas której uczestniczą pracownicy działu HR i IT support. Rozmowy często pobieżnie sprawdzają kompetencje zaprezentowane w CV. Warto przypomnieć sobie teoretyczne zagadnienia takie jak wykorzystanie niektórych portów, informacje dotyczące działania sieci czy systemów operacyjnych używanych w firmie. Często padają pytania o typowe dla IT supportu problemy. Z czym najcześciej wiążą się problemy pracowników? Przyda się wiedza o naprawie typowych dla systemów Windows i Linux błędów ze sprzętem USB i połączeniem sieciowym oraz o obsłudze urządzeń używanych w firmie np. drukarkek czy faksów.

Gdy rozmowa kwalifikacyjna kończy się sukcesem…

Osoby, które pozytywnie przejdą rozmowę w siedzibie firmy zostają powiadomieni telefonicznie lub za pomocą e-maila o terminie podpisania umowy. W niektórych przypadkach, kiedy wyłonienie odpowiedniego kandydata jest trudniejsze, najlepsi potencjalni pracownicy mogą zostać wezwani na kolejne spotkanie rekrutacyjne. Podczas spotkania prosi się kandydatów o wykazanie się praktycznymi umiejętnościami w kontrolowanych warunkach. Zadania często polegają na naprawie pewnych błędów na komputerze firmowym lub odpowiednim przepięciu przewodów. Konkurencja podczas zadań praktycznych może być zażarta, ale po wykonaniu poleceń najlepsi z kandydatów podpisują swoje umowy.

Dodaj komentarz