Projekt międzynarodowy

Udział w projekcie międzynarodowym

Nasza grupa bierze udział w projekcie “Modernizacja kształcenia zawodowego na Śląsku”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pierwszy semestr nowego roku szkolnego 2010/2011 rozpoczął się pracowicie, bowiem nasza placówka zaczęła przygotowywać się do realizacji Programu Comenius “Uczenie się przez całe życie”. Nawiązane zostały kontakty z przyszłymi partnerami naukowymi z Turcji, Rumunii oraz Bułgarii. Wszystkie kraje partnerskie powołały do życia projekt pod nazwą “Tradycyjne rzemiosło drogą do przyszłej kariery” (“Traditional Custom – a Path to a Professional Carreer”). Projekt dotyczy wymiany informacji o tradycjach, obyczajach i zwyczajach danych państw, ale również zawiera elementy pokazu oraz wspólnych, praktycznych działań partnerów. Wniosek kwalifikacyjny, który został wypełniony przez wszystkie kraje biorące udział w projekcie, został wysłany do Narodowej Agencji w Warszawie w lutym 2011 roku. Przez kilka miesięcy każdy z nas niecierpliwie oczekiwał odpowiedzi… Aż w końcu w lipcu 2011 roku otrzymaliśmy informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, jego zaakceptowaniu oraz przyznaniu grantu dla ZSP. Realizacja projektu nastąpiła przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt i publikacja obrazują jedynie stanowisko ich autora, a Komisja Europejska nie bierze odpowiedzialności za wartość merytoryczną, umieszczoną w nich przez autora.

Podziękowania za regionalną akcję

Nasza placówka otrzymała również podziękowania od Telewizji Polskiej O/Wrocław oraz Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty za udział w akcji “Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia – znicz na kresowe cmentarze”.

Dodaj komentarz