Czym zajmuje się Pedagog szkolny?

Zadania i obowiązki instytucji pedagoga szkolnego zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. Pedagodzy szkolni służą pomocą uczniom, nauczycielom i rodzicom w rozwiązywaniu problemów pedagogicznych i wychowawczych. To do nich pierwsze kroki w szkole kieruje osoba potrzebująca wsparcia psychologicznego.

Pedagog szkolny — psycholog pierwszej pomocy

Z powodzeniem można przyjąć, że pedagog szkolny jest psychologiem pierwszej pomocy. Jest zobowiązany do realizowania procedur postępowania w trudnych sytuacjach, które wymagają przeprowadzenia analizy powodów ich powstania, oraz znalezienia sposobu ich rozwiązania. Powinien zostać niezwłocznie powiadomiony o następujących sytuacjach zaistniałych w szkole:

  • wszystkie działania agresywne i niezgodne z prawem (bójki, kradzieże, wandalizm, zastraszanie, nękanie, wymuszenia)
  • nagminne wagary, przedłużająca się nieobecność na zajęciach
  • stosowanie używek (papierosy, alkohol, narkotyki)

Kiedy zwrócić się do pedagoga?

Obowiązki pedagoga szkolnego obejmują diagnozowanie środowiska ucznia oraz szeroko zakrojoną współpracę z Dyrekcją Szkoły i nauczycielami w celu wyłapania problemów wychowawczych. Z inicjatywą może wyjść sam uczeń wtedy, kiedy czuje, że nie radzi sobie z emocjami, nauką i nie potrafi porozumieć się z rówieśnikami lub nauczycielami. Z wnioskiem do pedagoga o podjęcie konkretnej sprawy mogą zwrócić się również rodzice, wychowawca, lub nauczyciele, którzy zauważą, że z uczniem dzieje się coś złego. Nie należy bagatelizować żadnych niepokojących sygnałów, ponieważ może okazać się, że dziecko ma problemy rodzinne, z którymi nie potrafi sobie poradzić, jest nękane przez rówieśników, lub cierpi na depresję.

Czym zajmuje się pedagog szkolny?

Pedagodzy szkolni oprócz typowych zadań wynikających z problemów wychowawczych, zobowiązani są do wykonywania obowiązków związanych z pomocą w wyborze dalszej drogi zawodowej młodzieży, czy organizowaniem wsparcia materialnego dla uczniów z trudną sytuacją finansową. Plan pracy pedagoga szkolnego obejmuje:

  • diagnozowanie i rozwiązywani konfliktów uczniowskich,
  • analiza orzeczeń wymagających wdrożenia indywidualnych programów nauczania,
  • pomoc socjalna dla dzieci i młodzieży tego wymagającej,
  • koordynacja spraw związanych z bezpieczeństwem,
  • organizacja zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych,
  • udzielanie pomocy w wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia,
  • organizowanie terapii zajęciowej uczniom wymagającym szczególnej opieki.

Dodaj komentarz