Jakie są obecnie plany na rozwój edukacji włączającej i specjalnej?

Edukacja dzieci ze specjalnymi potrzebami to spore wyzwanie. Opracowano kilka sposobów nauki, jednak w praktyce trudno jest je odpowiednio wprowadzić. Warto wiedzieć czym jest edukacja włączająca i jak powinien przebiegać jej rozwój, aby w przyszłości poprawić funkcjonowanie polskich szkół.

Czym jest edukacja włączająca?

Aby wyjaśnić czym jest edukacja włączająca warto przede wszystkim wskazać różnice między trzeba rodzajami edukacji: segregacją, integracja i włączaniem.

Edukacja oparta na segregacji zakłada, że dzieci które borykają się z różnymi dysfunkcjami powinny być oddzielone od społeczeństwa i kształcone w specjalnych szkołach, zgodnie z programem, który został specjalnie dla nich przygotowany. Edukacja włączająca jest czymś zupełnie przeciwnym. Polega na włączeniu w edukacje wszystkich dzieci niezależnie od ich niepełnosprawności.

Włączanie to nic innego jak nauczanie dzieci z problemami razem z ich zdrowymi rówieśnikami w szkole, która znajduje się najbliżej miejsca zamieszkania. Taki rodzaj edukacji wiąże się z wieloma zaletami np.:

  • jakość usług edukacyjnych pełnionych przez szkołę wzrasta,
  • postawy uczniów względem dzieci niepełnosprawnych się zmieniają,
  • uczniowie niepełnosprawni stają się bardziej samodzielni i łatwiej im rozpocząć dorosłe życie.

Analizując przyszłość polskich szkół można śmiało powiedzieć, że zastosowanie edukacji włączającej staje się nieuniknione. Nowe rozporządzenie MEN jednoznacznie wskazuje, że każdy rodzic ma prawo do wyboru szkoły, do której będzie uczęszczało jego dziecko.

Przyszłość edukacji włączającej

W zdecydowanej większości krajów europejskich trwają dyskusje związane z planowaniem wsparcia szkół, które chcą wprowadzić edukację włączającą. Zgodnie z nowym rozporządzeniem nauczyciele i dyrekcja nie pozostają sami sobie. Poradnie psychologiczno – pedagogiczne mają za zadanie wspieranie szkół w organizowaniu warunków dla uczniów specjalnych. Dzięki temu można z powodzeniem przełamać funkcjonujące stereotypy.

Z pewnością warto pochylić się nad zagadnieniem związanym z wprowadzeniem i rozwojem edukacji włączającej w szkołach. Jest to coraz częściej wykorzystywana praktyka. Edukacja włączająca wiąże się z wieloma korzyściami zarówno dla uczniów specjalnych jak i tych zdrowych. Warto zaznaczyć, że aby takie rozwiązanie miało szansy na powodzenie konieczne jest zatrudnienie asystenta dziecka niepełnosprawnego, który będzie pomagał uczniowi i zapewni mu należyte bezpieczeństwo.

Dodaj komentarz