Na czym polega indywidualny tok nauczania?

W ramach szkolnej ścieżki edukacji jest wyodrębniony specjalny program edukacji, jakim jest indywidualny tok nauczania. Jest on coraz częściej stosowany w szkołach w przypadku określonych uczniów, dlatego warto zapoznać się z informacjami, czym dokładnie jest ów tok nauczania oraz kto może starać się o zastosowanie indywidualnej ścieżki dla swojego dziecka.

Na czym polega indywidualny tok nauczania?

Indywidualny tok nauczania to inaczej mówiąc specjalny tok kształcenia, który jest odpowiednio dostosowywany do indywidualnych potrzeb oraz potencjału konkretnego ucznia, który z jakichś przyczyn różni się w stosunku do standardowej, powszechnie znanej ścieżki edukacyjnej. Indywidualny tok nauczania może być realizowany na takiej zasadzie, że w ciągu jednego roku szkolnego zakres materiału może obejmować więcej klas, W związku z tym w trakcie trwania roku szkolnego uczeń może być w jego trakcie wypromowany do następnej klasy. Indywidualny tok nauczania może zostać zastosowany w przypadku całości ścieżki edukacji bądź pewnych wybranych przedmiotów, w których dany uczeń wykazuje inne od klasycznie przewidzianych efekty.

Kto może podlegać indywidualnemu tokowi nauczania?

Ze względu na fakt, iż głównym założeniem indywidualnego toku nauczania jest pozwolenie uczniowi na pogłębienie wiedzy z danego zakresu, do tego typu metodologii edukacji może zostać zachęcony każdy uczeń, który wykazuje specjalne zdolności w jednej bądź wielu dziedzinach edukacji. Tego typu indywidualny tok nauczania jest koordynowany przez nauczyciela będącego jednocześnie opiekunem danego ucznia. Ów nauczyciel na podstawie efektów pracy ucznia ma za zadanie stworzenie odpowiedniego planu nauczania, który w skuteczny sposób pogłębi wiedzę ucznia bądź skorzysta z obecnie stworzonych indywidualnych planów nauczania, które w przeszłości były stosowane w przypadku uczniów o podobnych predyspozycjach które obejmuje wykaz programów nauczania.

W jaki sposób można uzyskać indywidualny tok nauczania dla swojego dziecka

Indywidualny tok nauczania dziecka może zostać zastosowany w przypadku, gdy taki wniosek uzyska zgodę dyrektora placówki oświatowej. Zanim jednak podejmie decyzję, dyrektor ma obowiązek skonsultowania tej decyzji z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz radą pedagogiczną, która ma stały kontakt z uczniem. Takie zezwolenie jednak wydawane jest na podstawie wniosku złożonego przez rodzica ucznia bądź jego nauczyciela i wychowawcy. Jeżeli indywidualny tok nauczania ma objąć w trakcie jednego roku więcej niż materiał z dwóch klas, wtedy niezbędna będzie dodatkowa zgoda odpowiedniego organu nadzoru pedagogicznego.

 

Dodaj komentarz