Projekty

PROJEKT NR RPDS.07.01.01-02-0057/16
“Realizacja projektu Miasta Legnica polegającego na wyposażeniu pracowni nauczania przedmiotów informatycznych i matematyczno-przyrodniczych skierowanych do gimnazjów i szkół podstawowych”

PROJEKT NR RPDS.07.02.01-02-0021/16
“Realizacja projektu mającego na celu zwiększenie i urozmaicenie infrastruktury szkolnej dotyczącej nauk cyfrowych i matematyczno-przyrodniczych, a także przedmiotów zawodowych skierowany do legnickich szkół ponadgimnazjalnych zawodowych oraz szkół specjalnych, szczególnie uwzględniający potrzeby edukacyjne niepełnosprawnych uczniów”
Środki na projekt zostały dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, a konkretnie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

10 maja 2018 roku podpisano umowę partnerską między dziesięcioma gminami z obszaru województwa dolnośląskiego w ramach projektu “Zintegrowani”, co wiąże się z dofinansowaniem dwunastu specjalnych placówek szkolno-wychowawczych. Realizacja projektu zacznie się w styczniu 2019 roku, który kierowany jest do absolwentów naszego Zespołu i wszystkich uczniów do lat dwunastu. Jego szczegóły dotyczą realizacji zajęć pozalekcyjnych, które mają rozwijać kompetencje społeczne, a także wszelkiego rodzaju terapii.

4. Informujemy, że przystąpiliśmy do ogólnopolskiego, rządowego programu “Bezpieczna+”. Przez najbliższe miesiące także realizowane będą u nas wszelakie działania związane z projektem pt. “W Legnicy aktywnie i bezpiecznie dorastam”.

5. Informujemy, że I turnus półkolonii letnich dla uczniów Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy zakończył się 7 lipca 2017 roku. W trakcie trwania turnusu realizowany był projekt profilaktyczno-terapeutyczny “Wakacje bez używek”, w który aktywnie włączyli się uczestnicy półkolonii. W ten sposób koloniści mieli możliwość pozyskania i zwiększenia wiedzy dotyczącej szkodliwości zjawiska uzależnień oraz propagowania zdrowia i aktywnego stylu życia.
Z kolei podczas II turnusu zorganizowano atrakcje w postaci wycieczek turystyczno-krajoznawczych. Uczniowie m.in. udali się do Smogorzówki w gminie Wołów (“Szachulcowa zagroda”), jednego z największych polskich ZOO we Wrocławiu, a także do “Wrzosowej Krainy” w Borówkach. Uczestnicy półkolonii korzystali także z zajęć rekreacyjno sportowych, gdzie udali się do Aqua Parku w Polkowicach oraz Parku Miejskiego w Legnicy oraz mieli możliwość wyjścia do kina Helios i uczestniczyli także w konkursach plastycznych.
Z kolei 3 lipca 2017 roku w ramach dbania o bezpieczeństwo naszych uczniów zorganizowane zostało spotkanie z przedstawicielami Straży Miejskiej “Bezpieczne wakacje.”

Dodaj komentarz