Czy psycholog szkolny pełni ważną rolę podczas edukacji?

Dba o należyte zdrowie psychiczne naszych dzieci i pomaga im w ciężkich przeżyciach. Jaką rolę pełni psycholog szkolny?

Główne zadania psychologa szkolnego.

Dbanie o dobre zdrowie psychiczne w czasach nadmiaru pozaszkolnych aktywności oraz nawału materiału może być ciężkim wyzwaniem. Dzieci mają tylko z pozoru mniej ważne problemy do rozwiązania od dorosłych. Nie należy ich zatem lekceważyć.

Osoby, które napotykamy podczas naszej edukacji mają często olbrzymi wpływ na nasze późniejsze życie. Szkoły powinny zatem oprócz wykwalifikowanej kadry uczącej podstawowych przedmiotów, zatrudniać równie dobrych specjalistów w zakresie podstawowej opieki psychicznej naszych szkrabów.

Twój najlepszy przyjaciel.

Teza może przesadzona, aczkolwiek dobry psycholog szkolny powinien stworzyć więź emocjonalną z “pacjentem”, opartą przede wszystkim na zaufaniu. Bez tego będzie to czas stracony, a dziecko będzie wymigiwać się od odpowiedzi na zadane pytania. Psycholog powinien być również spoiwem na linii rodzic – dziecko – nauczyciel. Nie dopuszcza się zatem sytuacji, w których psycholog niejako “wyciąga” informacje od dziecka aby następnie przekazać je rodzicom, bądź nauczycielom, którzy często to wykorzystują. Oczywiście, w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu należy poinformować rodziców dziecka, aczkolwiek jest to ostateczność.

Psycholog to zatem wolny elektron, który pełni funkcję mediatora w konfliktach lub stara się zrozumieć przyczyny zachowania dziecka, zamiast go za nie karać.

Z jakimi problemami należy udać się do psychologa szkolnego?

Odpowiedź brzmi… z każdymi! Zakres obowiązków psychologa szkolnego nie jest bowiem sztywno ustalony. Błahe problemy potrafią przerodzić się w potężne kłopoty. Jeżeli więc potrzebujesz się wygadać jakiejś osobie, ale nie masz w swoim kręgu nikogo na tyle zaufanego, aby nie wygadał tajemnicy – udaj się do psychologa szkolnego. Zadania psychologa szkolnego manewrują bowiem od tych banalnych, jak konflikt dziecka z nauczycielem o złą ocenę; po te zupełnie poważne, zagrażające życiu.

Odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu.

Praca psychologa, co już ustaliliśmy, odgrywa ważną funkcję w edukacji szkolnej. Niestety, szkoły mają praktyki zatrudniania nie do końca kompetentnych osób na takie stanowiska, przez co dzieci niekiedy przeżywają traumę po takowym spotkaniu. Psychologowie bowiem rozpowiadają poufne tajemnice w pokoju nauczycielskim co jest rzeczą karygodną.

Dyrekcja powinna zatem kierować się przede wszystkim dobrem młodzieży, a nie kwestią finansową. Zadbanie o zdrowie psychiczne i rozwiązanie problemów nastolatków uda się jedynie wtedy gdy zadba o to wykwalifikowana osoba.

Dodaj komentarz